วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พ.ท.นพพร สิงห์ศักดา ตำแหน่ง ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152
รวมแถวกำลังพล ประจำวันของกำลังพลของหน่วย

รับทหารใหม่ ณ จทบ.ป.น. เมื่อ 1 พ.ค.60 ได้รับกำลังพลทั้งหมด 97 นายกองพันทหารราบที่ 152 กรมทหารราบที่ 3